Rörmokare Stockholm – dags för ett stambyte?

Dags att anlita en rörmokare i Stockholm för ett stambyte? Det man kan säga om detta är att det handlar om ett stort projekt som kommer att påverka livssituationen och vardagen ganska rejält. Handlar det om en större fastighet så kommer er rörmokare i Stockholm att arbeta – i en given turordning – i varje lägenhet och väl där gå in via badrumsväggen för att byta ut de rör och ledningar som innebär stammarna. Detta är absolut nödvändigt då det annars kan komma att handla om vattenskador och enorma kostnader för att korrigera dessa.

Men – och detta är viktigt: ett stambyte må vara nödvändigt – men det kan också i många fall vara möjligt att skjuta det på framtiden. Fördelen med detta är att man som exempelvis fastighetsägare, BRF eller villaägare hinner bygga upp en buffert och förbereda för ett framtida stambyte snarare än att direkt ta kostnaden. Och, det handlar heller inte om någon kortsiktig lösning i dess egentliga mening.

En relining – som alternativet heter – innebär att stammarna kan hålla i närmare 20 år och ofta dessutom längre än så. Kort sagt: är en relining ett giltigt alternativ – något som er rörmokare i Stockholm givetvis får göra en bedömning kring – så är det också en perfekt lösning som ger er uppskov för ett stambyte.

Relining av en rörmokare i Stockholm

En relining innebär att man går in i de befintliga stammarna – dock utan att behöva riva ut väggar – och sprutar in epoxiplast i dessa. Det som sker är att plasten härdar och att man genom detta också får nya stammar som ligger inuti de befintliga. Genom detta så kan alltså exempelvis både vatten och avlopp rinna som vanligt och där ingen risk för skador föreligger.

Detta är ett utmärkt komplement till ett stambyte som sker till lägre kostnader och på ett betydligt smidigare sätt. En relining kräver emellertid erfarenhet och kunskap. Viktigt är därför att den rörmokare i Stockholm ni anlitar kan visa upp referensprojekt samt adekvata utbildningar för området.

Någon gång kommer ni att behöva ett stambyte – men hellre om några år än imorgon, eller hur? Mer om rörmokare kan du läsa på denna hemsida: rörmokarestockholm.biz